Świadectwo AEO jest gwarancją, iż nasza firma posiada wysoką wiarygodność w oczach organów celnych. Posiadanie tego uprawnienia oznacza, że Agencja Celna „Unicel” przestrzega wymogów celnych, posiada odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi oraz udokumentowaną wypłacalność.
Status AOE przyznany przez Dyrektora Izby Celnej w Opolu jest ważny we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Upoważnieni Przedsiębiorcy w związku z bardzo szczegółowym audytem, któremu podlegają, korzystają z pewnych przywilejów w zakresie ich obsługi przez organy celne.

Obejmują one:

  • Priorytetową obsługę zgłoszeń celnych;
  • Mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych;
  • Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością;
  • Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli – na wniosek upoważnionego przedsiębiorcy po uzgodnieniu z organem celnym;
  • Możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej;
  • Uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli;
  • Priorytetową obsługę wszelkich wniosków;
  • Specjalne miejsca obsługi dla AEO;
  • Odrębne pasy ruchu na przejściach granicznych.

Agencja Celna „Unicel” jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw w Opolskiej Izbie Celnej, której przyznano to prestiżowe świadectwo. Jest ono ukoronowaniem naszej wieloletniej pracy, stosowaniem określonych standardów, dbaniem o wizerunek i wiarygodność firmy. Wyróżnienie to jest mobilizacją, aby dalej się rozwijać i być profesjonalnym partnerem biznesowym.
Mając powyższe na uwadze zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem
Piotr Uchański